Hizmet Kategorileri

Yatağa Bağımlı Hasta Bakımı

Vücut hijyeninin korunması
Deri bütünlüğünün sağlanması
Yatak yaralarının önlenmesi
Oluşmuş yatak yaralarının bakımı
Yatak içi aktif, pasif hareketler ile kas iskelet sistemi olumsuz etkilerinin giderilmesi
Kardiak ve solunum problemlerinin oluşmasının engellenmesi